Tag Archives: 核心價值

真正的香港核心價值 – 睇電視

唔係因為我鍾意睇電視,亦都唔係我支持王維基,我支持 HKTV 最大原因是一個有立場、有抱負的人與一班對自己工作有夢想、有熱誠的員工居然比一個政府所出賣,而死因卻是因為一籃子又不能透露給大眾的因素。我真係唔知佢地點解對自己的理據咁有信心,可以理直氣壯地對記者說牌照的審批過程是公平公正。

支持 HKTVFacebook 群組只需一天就聯合了超過四十萬的成員,對比以往的社會議題,今次的回響可以話係最快最大。過去香港經歷過高鐵、菜園村、水貨客、國民教育以致最近的廉政公署及發展局局長的醜聞,當中沒有一個可以係咁短時間內組織到如此龐大的一群香港人,足以證明電視絕對可以代表香港的核心價值,但同時這亦是香港可悲的地方。

我預計以梁振英這種打著強勢政府姿態的人不會輕易推番自己的決定,到最後可能都係話「發牌同唔發牌存在一個好大的討論空間」,然後不了了知。若果低不住各方面的壓大,一定會推一個人出黎引咎辭職做替死鬼。

另一個可笑的現象就是一個剛上了小小位的藝員批評王生將自己失敗了的商業決定歸咎於社會公義,並應該對事件負全責。哈哈,當大家都因為政府一方沒有實則的理據說明不發牌的原因而質疑審批過程存在不公義的時候,卻有這種可能患有斯德哥爾摩症候群的人不知基於什麼理由而認為審批過程係公平公正,更本末倒置地將責任推到受害者的一方,這個地方的人真係病得很嚴重… 可惜的是這位病人的行為對他的人氣都好像沒有什麼幫助,上唔到位鳥。

香港人,係時候承受番自己的業啦。

咁冇電視睇我點算

Advertisement